beheersorgaan bibliotheek

Voor alle belangrijke aspecten van het bibliotheekbeleid wint het gemeentebestuur het advies in van het beheersorgaan van de bibliotheek.